Logowanie
 
 

PROGRAM GASTRONOMICZNY

X2System to nowoczesny i wydajny program gastronomiczny dedykowane dla restauracji, kawiarni, pubów i małej gastronomii. Dzięki zastosowaniu technologii Touchscreen, baz danych PostgreSQL oraz replikacji danych oprogramowanie X2System można stosować w pojedynczych lokalizacjach oraz centralnie zarządzanych sieciach lokali.

Modułowy charakter programu gastronomicznego X2System pozwala na indywidualne dostosowanie funkcjonalności aplikacji do potrzeb, budżetu i przeznaczenia każdego lokalu gastronomicznego.

MODUŁY PROGRAMU GASTRONOMICZNEGO

___________________________________________________________________________________________________________________

X2manager – moduł odpowiedzialny za konfigurację i obsługę programu X2System. Pozwala zarządzać wszystkimi parametrami i funkcjami dostępnymi w optymalnej wersji programu gastronomicznego. Możliwość korzystania na jednym urządzeniu.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2kasa – moduł odpowiedzialny za obsługę sprzedaży realizowanych za pomocą urządzeń dotykowych POS. Działa w oparciu o intuicyjny interfejs połączony z ekranami dotykowymi (touch screen). Możliwość korzystania na jednym urządzeniu.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2sys –moduł odpowiedzialny za realizację wydruków fiskalnych, rozchodów magazynowych oraz cyklicznych backupów bazy danych. X2Sys jest bezobsługową aplikacją działająca w tle systemy Windows. Jeden moduł X2Sys obsługuje jedną drukarkę fiskalną.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2raport - moduł do generowania raportów z danych zapisanych w bazie programu gastronomicznego.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2magazyn – moduł odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką wielo-magazynową, definiowanie receptur, rozchodu, produkcji i dokumentów związanych z obrotem towarowym.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2sms – moduł odpowiedzialny za automatyczne wysyłanie wiadomości sms dowolnej treści (promocja, marketing) do klientów zdefiniowanych w bazie danych programu gastronomicznego X2System.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2lojalnościowy – odpowiedzialny za zarządzanie systemami kart lojalnościowych (debetowych, rabatowych, punktowych) dostępnych dla stałych lub nowych klientów korporacyjnych i indywidualnych.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2projekty – moduł umożliwiający przygotowywanie kosztorysów całościowych lub częściowych w oparciu o dowolne menu, potrawy lub towary, edycję rabatów w ujęciu kwotowym lub procentowym dla każdej pozycji projektu.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2export-Import – moduł odpowiedzialny za import/export danych do zewnętrznych systemów wykorzystujących dane z programu gastronomicznego X2System

___________________________________________________________________________________________________________________

X2wiadomości – moduł odpowiedzialny za wysyłanie wiadomości tekstowych do użytkowników programu gastronomicznego X2System

___________________________________________________________________________________________________________________

X2wydruki niefiskalne – moduł umożliwiający realizowanie wydruków niefiskalnych (np. faktura, bon produkcyjny) na drukarkach fiskalnych.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2Dostawa – moduł umożliwiający realizację dostaw na telefon, zarządzanie regionami dostaw i pracownikami realizującymi dostawy, rozliczanie kosztów dostawy i godzin pracy.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2adrs - moduł odpowiedzialny za centralne zarządzanie on-line rozproszoną siecią lokali i wymianę danych pomiędzy centralą firmy i filiami. W centrali widoczne są wszystkie słowniki, cenniki, stany magazynowe, magazyny, rachunki oraz faktury wszystkich punktów. Usługa działa automatycznie, nie wymaga ingerencji pracowników filii, dane są wymieniane automatycznie i w czasie rzeczywistym. 

___________________________________________________________________________________________________________________

X2mail – moduł odpowiedzialny za automatyczne wysyłanie w zdefiniowanych cyklach czasowych na zdefiniowane adresy mailowe indywidualnych raportów utworzonych za pomocą modułu X2Raport. Drugą funkcjonalnością X2Mail jest możliwość komunikacji z programem X2System za pomocą komunikatora gadu-gadu i sieci Internet. Wpisując zdefiniowane polecenia możemy automatycznie uzyskać informacje on-line o wielkości utargu, ilości gości, stornach, rabatach, czasie realizacji zamówień, itp. Moduł działa automatycznie w tle bez wiedzy personelu pracującego w lokalu.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2mobile – aplikacja dedykowana do pracy z mobilnymi bonownikami kelnerskimi. Komunikacja bonowników z serwerem odbywa za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Pozwala na synchronizację wielu bonowników kelnerskich z jedną drukarką fiskalną.

___________________________________________________________________________________________________________________

X2kds – moduł odpowiedzialny za automatyczną komunikację pomiędzy kuchnią a obsługą kelnerską. Informacje biegną dwubiegunowo, droga płynną, każde zabonowane  zamówienie automatyczne wyświetlane jest na wskazanym monitorze w kuchni. Informacja o przygotowanej potrawie wraca drogą elektroniczną do kelnera po wciśnięciu odpowiednich przycisków na panelu klawiatury KDS. Moduł umożliwia również priorytetowanie  realizacji zamówień za pomocą kolorów podświetlenia oraz ustalanie kolejności serwowania. Stosowany zamiennie z drukarkami bonów.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU GASTRONOMICZNEGO

Zarządzanie operatorami (użytkownikami) programu

 • grupy operatorów (np. kelner, barman, manager), dowolna konfiguracja uprawnień
 • zmianowy lub dzienny tryb pracy operatorów
 • rejestracja czasu pracy operatorów
 • identyfikacja operatora kodem lub kartą magnetyczną, zbliżeniową, odciskiem palca

Formy sprzedaży i płatności

 • gotówka, karta kredytowa, przelew, czek, karta abonamentowa, karta rabatowa
 • sprzedaż w euro - definicja kursu
 • paragon fiskalny, faktura, rachunek
 • tryb szybkiej sprzedaży
 • realizacja zamówień na miejscu, na wynos, z dostawą na teraz, z dostawą na później, z dostawą w innym terminie
 • wielopoziomowy system stornowania

Zarządzanie dokumentami i gospodarką wielo-magazynową

 • praca na dokumentach: PZ, RW, WZ, MM, AS, KP, KW, PR, ZWR
 • dowolna ilość magazynów
 • podgląd bieżących stanów magazynowych, dopuszczalne stanu ujemne
 • automatyczny alert o przekroczeniu stanów minimalnych i maksymalnych surowców
 • automatyczny alert o zmianie ceny zakupu surowca
 • moduł inwentaryzacja dla wybranych magazynów i działów asortymentowych

Zarządzanie towarami i procesami produkcji

 • wprowadzanie i edycja towarów i usług, towarów recepturowych, towarów typu „pizza”
 • automatyczny rozchód ze sprzedaży wg receptur uwzględniając zasadę FIFO
 • rozliczanie produkcji wyrobów gotowych i półproduktów
 • zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych

Zarządzanie kosztami, potrawami i usługami

 • zestawienie sprzedaży i kosztów - food cost
 • kalkulacja cen potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców
 • edycja indywidualnych stawek godzinowych i km dla poszczególnych operatorów
 • 3 poziomy cen dla towarów i usług
 • automatyczna funkcja happy hours
 • modyfikacja składu potraw i ceny

Zarządzanie stolikami i rachunkami

 • wielopoziomowy układ sal, graficzna wizualizacja ustawienia stolików metodą drag&drop
 • automatyczna sygnalizacja (zmiana koloru i miganie) statusu stolików i produktów: zajęty, długo nieobsługiwanych, towarów promocyjnych, itp.
 • rezerwacja, dodawanie i łączenie stolików
 • definiowanie kolejności serwowania potraw
 • dodawanie nowych rachunków do stolików
 • przekazywanie lub przejmowanie rachunków
 • bieżący podgląd i dzielenie pozycji na rachunku
 • bonowania za pomocą kodu PLU lub nazwy towaru
 • przekierowanie rachunku na gości hotelowych
 • korekty rachunków przed i po wydrukowaniu zamówienia
 • wiele typów płatności dla jednego rachunku

Funkcje kontrolne

 • połączenie z programem on-line za pomocą sieci Internet
 • 100 raportów do analizy ilościowej i jakościowej lokalu
 • możliwość napisania nowych raportów z zapytaniem o dowolne informacji zapisane w bazie danych
 • kontrola w czasie rzeczywistym parametrów ilościowych i jakościowych, np. sprzedaż, faktury, korekt, storna, rabaty, wypracowana marża
 • kontrola płatności dostaw i sprzedaży kredytowej
 • kontrola kart rabatowych i abonamentowych
 • automatyczny dziennik spraw bieżących
 • dziennik pracy każdego kelnera i jego obrotów
 • kontrola godzin logowania do systemu – godzina rozpoczęcia pracy
 • analiza food cost
 • moduł X2mail – automatyczne wysyłanie zdefiniowanych indywidualnie raportów do zdefiniowanej listy użytkowników w określonych cyklach, tzn. codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu
 • moduł X2mail – otrzymywanie informacji o poziomie sprzedaży, strono, wypracowanej marzy, ilości gości, itp. za pomocą komunikatora gadu-gadu, który działa w tle i jest niewidoczny dla operatorów w restauracji

Funkcje komunikacyjne

 • wysyłanie informacji tekstowych do operatorów (wybierz indywidualnie lub wszystkich) widoczne automatycznie po zalogowaniu
 • automatyczny dziennik spraw bieżących

Funkcje marketingowe

 • obsługa systemu kart rabatowych i lojalnościowych stałych klientów (opcja przedpłaty, kredyt, punkty)
 • moduł X2sms – automatyczne wysyłanie informacji tekstowych SMS dowolnej treści (promocje, reklama, kody rabatowe) do klientów wybranych z bazy danych programu

Funkcje dla lokali sieciowych

 • replikacja danych umożliwiająca funkcjonowanie sieci lokali na centralnej bazie danych z możliwością przesyłania wszystkich ustawień operatorów, pozycji menu, dokumentów wewnętrznych, poziomu sprzedaży, rozliczanie operatora, itp. w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie dedykowane sieciom lokali z centralnym zarządzaniem i produkcją półproduktów